Termeni și condiții

Reguli generale de vânzare:

1. Modul de plasare a comenzilor:
a) prin Platforma B2B http://b2b.polishtextilegroup.com/
b) prin telefon
c) prin e-mail
d) prin fax

2. Formularul de comandă trebuie să conțină următoarele elemente:
a) Datele Cumpărătorului:
• denumirea firmei
• adresa sediului societatii
• Nr. TVA UE – în cazul primei comenzi
• adresa de livrare – dacă diferă de adresa de înregistrare

b) Volumul comenzii și felul sortimentului comandat
• denumirea comercială a mărfurilor comandate
• caracteristici ale mărfii precum: culoare, greutate de bază, conținut
• cantitatea sortimentului comandat

c) Data și conditiile livrării

3. Comenzile care includ cantități de containere trebuie convenite individual

Există posibilitatea de a face rezervare pentru anumite bunuri, cotând cantitățile acesteia pentru o perioadă de 3 zile lucrătoare. Această perioadă poate fi prelungită până la 14 zile calendaristice în cazul efectuării rezervării prin intermediul platformei B2B sau, în mod excepțional, după aprobarea directorului departamentului comercial. După această perioadă, fiecare rezervare trebuie să fie reconfirmată ca o comandă sau anulată.

I. Comenzile sunt puse în practică pe teritoriul Poloniei și al țărilor care sunt membre ale Uniunii Europene.

1. Comenzile interne acceptate de Departamentul de Comerț sunt puse în practică în 24 de ore numai în zilele lucrătoare.
2. Timpul de livrare pentru anumite țări din UE este diferit. Cumpărătorul îl poate verifica pe următoarea suprapunere:

Timpul de livrare

II. Condiții detaliate de livrare a mărfurilor.

1. Bunurile comandate pot fi livrate Cumpărătorului opțional, în următoarele moduri:

prin intermediul companiei de expediere sau de curierat
transportul propriu al Vanzatorului
prin preluarea personală a Cumpărătorului

2. Data și conditiile livrării care urmează să fie efectuate de către transportul Vânzătorului trebuie să fie convenite individual cu Cumpărătorul.

3. Exista posibilitatea de a ridica marfa, direct de catre Cumparator sau firma desemnata de acesta. În acest caz, este esențial să informați Vânzătorul în formă scrisă.

4. În cazul în care locul de încărcare a mărfurilor nu este sediul Vânzătorului, Vânzătorul este obligat să semnaleze acest loc și să certifice că destinatarul mărfurilor are dreptul la reprezentarea acestuia și răspunde de preluarea bunurilor.

III. Sfera de responsabilitate a vânzătorului în probleme logistice.

1. În cazul în care mărfurile sunt transportate de către firma externă, iar Cumpărătorul constată defectele care ar putea apărea în timpul transportului, Cumpărătorul trebuie să remarce acele daune sau alte defecte pe foaia de transport sau să întocmească procesul-verbal de avarie.

2. Vânzătorul nu este responsabil pentru întârzierile livrărilor din cauza Forței Majore sau a altor circumstanțe neprevăzute, care fac livrarea dificilă și imposibilă. Se referă în special la circumstanțe precum dificile extreme, condiții meteorologice, evenimente cauzate de incendiu, apă sau alte evenimente neprevăzute sau întârzieri în transportul către depozitul Vânzătorului cauzate de prelungirea transportului maritim. În cazul apariției circumstanțelor menționate mai sus, Cumpărătorul va fi informat imediat. În astfel de cazuri, Cumpărătorului nu îi este permis să depună cerere de despăgubire către Vânzător

1. Condițiile de plată.

Termenele de plată se calculează de la data emiterii facturii. Data scadentă, convenită între părți, va fi indicată de fiecare dată de către Vânzător pe Factură.

2. Preț.

Clienții achiziționează bunurile la nivelul de preț care este obligatoriu în ziua cumpărării acestuia – conform listelor de prețuri curente. Excepție fac prețurile convenite individual între Cumpărător și Vânzător.

3. Întârzierile în termenele de plată.

a) În cazul facturilor neplătite sau restante, Vânzătorul poate opri punerea în practică a comenzilor curente și toate acordurile anterioare privind reducerile acordate sunt invalide.

b) Vânzătorul are dreptul de a solicita returnarea întregului material sau a unei părți din material rămas în stare neatinsă, care poate fi revândut.

Volumul minim pentru comandă în cazul materialului este de o rolă. Dacă, din diferite motive, comanda plasată este mai mică de o rolă, Vânzătorul are dreptul să adauge la prețul de bază costul tăierii conform următorului tabel:

Regulile pentru vânzarea țesăturilor în cantități mai mici de o rolă
1. 1-10m – vom adăuga 0,70 € la fiecare metru la prețul de listă
2. 11- 20m – vom adăuga 0,58 € la fiecare metru la prețul de listă
3. 21-30m – vom adăuga 0,47 € la fiecare metru la prețul de listă
4. daca vor sa cumpere mai mult de 30m suntem obligati sa vindem rola intreaga, in cazul in care clientul va fi incapatanat, vom taia dar vom adauga 0,35 € la fiecare metru la pretul de lista de preturi.

Punctul 4 nu se referă la Polar și role care sunt produse în aceste cantități.

Returnarea bunurilor achiziționate este posibilă după aprobarea anterioară de către Vânzător. Bunurile returnate trebuie să aibă ambalajul și etichetele originale. Daca returul nu este consecinta vinei Vanzatorului, Cumparatorul suporta toate costurile de transport.

1. Cumpărătorul este obligat să depună un protocol de reclamatii sub formă de formular. Acest formular este disponibil pe site-ul web sau în departamentul de Vanzari. Etichetele trebuie atașate formularului de reclamatii dovedind identitatea bunurilor reclamate.

2. Cumparatorul este obligat sa verifice marfa imediat dupa primirea acesteia si sa verifice conformitatea acesteia cu comanda. Verificarea bunurilor trebuie făcută de fiecare dată înainte de a începe lucrul, folosind țesături achiziționate. În cazul lipsei conformității menționate mai sus, Cumpărătorul are dreptul de a depune reclamația în următorul timp:

până la 3 zile de la data livrării – defecte de cantitate și calitate, observate la primirea mărfii
21 de zile de la data livrării – defecte de calitate, văzute după desfășurare, despachetare a mărfii (există posibilitatea de a prelungi această perioadă după acordul cu Vânzătorul, în cazul în care mărfurile trebuie utilizate în perioada ulterioară),
defectele ascunse, care nu sunt recunoscute în timpul livrării, trebuie anunțate în cel mai scurt timp posibil.

3. Vânzătorul nu este responsabil pentru defectele rezultate din utilizarea și întreținerea necorespunzătoare, contrar instrucțiunilor de pe cardul produsului care este disponibil pe site-ul web sau în departamentul de Vanzari.

4. Cuantumul despăgubirii pentru bunurile cu defecte nu poate depăși valoarea acesteia, indicată pe Factura de vânzare, emisă de Vânzător.

5. Verificarea revendicărilor curente deschise nu permite clientului să întârzie plățile pentru bunurile achiziționate.

6. În cazul în care Cumpărătorul nu va depune reclamația în modul și timpul menționat mai sus, acesta își pierde toate drepturile de revendicare.

In cazul in care reclamatia ar fi acceptata de catre Vanzator, acesta este obligat sa ridice marfa cu defecte pe cheltuiala proprie. Mărfurile de mai sus trebuie returnate în ambalajul original, în starea care permite transportul în siguranță. În cazul solicitării înlocuirii bunurilor defecte, Vânzătorul este obligat să înlocuiască bunurile în cel mai scurt timp posibil.

1. Datele cu caracter personal ale utilizatorilor sunt prelucrate în conformitate cu Legea privind protecția datelor cu caracter personal din 29 august 1997 (Jurnalul de legi nr. 133, articolul 883, cu modificările ulterioare), Legea privind serviciile electronice din 18 iulie 2002. (Jurnalul de legi nr. . 144, punctul 1204, astfel cum a fost modificat)

2. Administratorul datelor personale ale utilizatorilor este Polska Grupa Tekstylna Sp. z o.o. firma cu sediul in Varsovia, ul. Zeusa 27, 01-497 Varşovia.

3. Administratorul asigură confidențialitatea și protecția Datelor personale ale Utilizatorilor folosind Platforma B2B și site-ul web prin introducerea de măsuri tehnice și organizatorice adecvate.

4. Datele cu caracter personal sunt colectate și procesate de Polska Grupa Tekstylna Sp. z o.o.:

pentru a furniza servicii legate de derularea și deservirea unui cont situat pe Platforma B2B – temeiul legal al prelucrării este necesitatea prelucrării pentru îndeplinirea contractului (art. 6 alin. 1 lit. b) din GDPR),
să îndeplinească obligațiile statutare impuse Administratorului, care rezultă în special din reglementările fiscale și din reglementările contabile – temeiul legal pentru prelucrare este obligația legală (art. 6 alin. 1 lit. c) din GDPR),
să urmărească reclamații pentru activitate comercială – temeiul legal al prelucrării este interesul justificat al Administratorului (art. 6 alin. (1) lit. f. din GDPR), constând în protejarea drepturilor acestora,
în scopuri de marketing ale Administratorului – marketing direct al produselor sau serviciilor proprii.

5. Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal ale Utilizatorilor în alt scop decât cel indicat la punctul 4 va avea loc numai după obținerea consimțământului Utilizatorului și în măsura indicată în consimțământ.

6. Introducerea datelor personale ale utilizatorilor în formularul de contact aflat pe site este voluntară.

7. Utilizatorul poate oricând să-și retragă consimțământul pentru prelucrarea datelor sale personale, inclusiv adresa de e-mail, în conformitate cu art. 7 alin. 3 GDPR. Retragerea consimțământului se poate face printr-o cerere trimisă la următoarea adresă: office@polishtextilegroup.com

8. Utilizatorul are dreptul de a accesa datele sale, de a le corecta sau de a le șterge. Anularea consimțământului va avea ca rezultat ștergerea contului și a datelor salvate pe acesta.